Vitrines d’Amour (2024, Gent Linkeroever, Et Alors)


A poem without words 


Vitrines d’Amour (2018, Gent Linkeroever, Bar Mirwaar)


(Zolang we verlangen
blijven we
bestaan)
                    Peter Verhelst


Summer is here to stay (but I’m leaving)
Treintijdverdrijf
The poetics of space
We’re all players on the same stage
Hope is the thing with feathers
The way we move
De kleine hoeken van de stad, Ieper
Weg van de snelweg, N7
Summertime emptiness
Move me
toen
Zeezichten
One two trees & building
Echo’s uit de wijk
In opdracht